Vykdome ES 2014-2020 programos Intelektas projektą (2019-2021)

UAB „InnoBIM“, kartu su įmone UAB „Sistela“, įgyvendina projektą „Inovatyvios statinio informacinio modeliavimo sistemos BIMGATES.5D sukūrimas (projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0054). Šio projekto įgyvendinimas vykdomas naudojant dalinę ES struktūrinių lėšų paramą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ NR. J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ .

Projekto metu planuojama atlikti tyrimus, sukurti ir pateikti rinkai inovatyvią statinio informacinio modeliavimo sistemą BIMGATES.5D, skirtą ekonominių rodiklių apskaičiavimui visuose statinio gyvavimo cikluose. Tai visuma intelektualių informacinių ir programinių priemonių, taip pat ir sprendimų paramos sistema su savaime besimokančiomis, integruotomis duomenų bazių valdymo funkcijomis susieta sistema, skirta statybos investicinio proceso dalyviams (užsakovui, projektuotojui, rangovui) ir visiems su statyba susijusiems subjektams (investuotojams, turto vertintojams, draudėjams, administratoriams), taip pat statinių naudotojams, techninės priežiūros vykdytojams, valstybinėms ir mokslo institucijoms. Galimybė skaičiuoti ir vertinti statinio ekonominius rodiklius bet kuriame statinio gyvavimo cikle, naudojant BIMGATES.5D žinių bazę bei integruotus sprendinius, sudarys papildomas palankias sąlygas racionaliau planuoti projektavimo, statybos ir statinio eksploatavimo sąnaudas, organizuoti viešuosius pirkimus, vykdyti jų kontrolę, užtikrinti skaidrumą.

Sistemos poreikis rinkoje egzistuoja, kadangi integruotų programų 5D dimensijai, t.y. sąnaudų ir kaštų apskaičiavimui, užsienio šalyse nėra daug, nors pasaulyje pasiektas pakankamai aukštas bendras BIM technologijų išvystymo lygis. Lietuvos rinkoje tokio produkto analogo šiuo metu nėra. Statybų rinkos ir susijusių procesų dalyviams skirta BIMGATES.5D sistema skatins naudoti vieningą žinių bazę, kaupti, analizuoti, apdoroti, keistis, kurti ir pateikti BIM sprendinius bei sprendinių ekonominius vertinimus, sąmatų, investicijų planavimo bei kitus skaičiavimus įvairiomis formomis ir formatais, bei užtikrins informacijos integraciją tarp skirtingų BIM modeliavimo sistemų.

UAB „InnoBIM“ turi daugiametę patirtį skaitmeninės statybos srityje. Įmonės komandos nariai užtikrins trūkstamas kompetencijas kuriant statinio informacinio modeliavimo BIM 5D sistemą BIMGATES.5D. Įmonės komandos nariai turi daugiau kaip 20 metų patirtį Sprendimų paramos sistemos modelių, metodų ir algoritmų kūrimo srityje. Ši kompetencija svarbi kuriant Ekonominių skaičiavimų racionalių variantų sudarymo ir vertinimo modelį.

BIMGATES.5D projekto vykdymo metu atliktos MTEP veiklos ir gauti rezultatai bei sukurtas produktas bus diegiamas Lietuvoje, o vėliau numatoma plėtra į užsienio šalis, kurių rinkose analogiškų produktų trūksta. Planuojami pardavimai naujose rinkose leis padidinti įmonės apyvartą ir skatins investuoti bei tęsti MTEP veiklas, siekiant sukurti naujas technologijas bei produktus. Projekto metu sukurta sistema bus naudinga daugumai statybos proceso dalyvių, taip pat valstybinėms institucijoms bei subjektams, atliekantiems statinių projektavimą, statybą, priežiūrą ir eksploatavimą.