Paslaugos

Statybos proceso žingsniai:

  • Užduoties formavimas ir investicijų planavimas;
  • Projektavimas;
  • Statyba (4D; 5D; Pirkimai; Logistika; Resursų apskaita; Dokumentų valdymas; Kokybės vadybos sistema; BIM “TAIP PASTATYTA”);
  • Eksploatacija;
  • Gamyba;
  • Energinis efektyvumas;
  • Tvarumas;
  • Simuliacijos.

Paslaugų katalogas:

Padedame suformuluoti BIM reikalavimus konkrečiuose projektuose. Apima BIM tikslų, detalumo lygio (LOD), informacijos (LOI) pateikimo, duomenų mainų reikalavimų, komunikacijos, BIM infrastruktūros ir kitų susijusių su BIM projektais dalių formulavimo koordinavimą.

Užsakovo BIM keliamų reikalavimų apimant tikslų, detalumo lygio, komunikacijos, komandos formavimo, informacinės infrastruktūros priimtinos visai komandai ir įvertinant esamą projekto dalyvių IRT infrastruktūrą planavimą, visų projekto dalyvių veiksmų susijusių su BIM – skaitmenizavimo veiklomis koordinavimą, reikiamų suderintos apimties BIM duomenų tarp projekto dalyvių (statininkų bei projektuotojų) perdavimo, saugojimo ir pasikeitimo koordinavimą, kitų BIM koordinavimo poreikių užtikrinimą.

Esame nepriklausomi BIM technologijų konsultantai.

Nesame nei vienos BIM modeliavimo programinės įrangos tiekėjai, tačiau savo praktikoje naudojame įvairių BIM technologijų sprendimus, nagrinėjame vertę ir probleminius klausimus.

Iš praktikos galimi du BIM diegimo įmonėje keliai:

1. Iš pateiktos pardavimų ir mokymų (teorinių) informacijos priimate sprendimą ir įsigyjate technologijas ir pradedate BIM projektu įmonėje, diegiate BIM procesus savo verslo procesuose (išplitusi praktika);

2. Su partneriais (nepriklausimais BIM konsultantais) įgyvendinate bandomuosius projektus, keičiate savo verslo procesus, nagrinėjate įvairias technologijas ir įvertindami vertę, priimate galutinį sprendimą dėl technologijų įsigijimo (InnoBIM paslauga);

Ar užduodate klausimą, kuriuo keliu einant reikia mažesnių pradinių investicijų ir yra mažesnė rizika dėl teisingo technologijų pasirinkimo.

Su BIM technologijų partneriais profesionaliai perkeliame 2D projektinę dokumentaciją (grafinę dalį) į 3D BIM modelį.
Pagal poreikį šią paslaugą kompleksiškai įtraukiame į BIM koordinavimo paslaugų paketą. Šiuo metu jau galime suderintos apimties ir detalumo perkelti architektūrinės, konstrukcinės, ŠVOK, vandentiekio ir nuotekų, elektrotechnikos dalis. Technologijas perkėlimui pasirenkame pagal poreikį.

Skirtingų BIM komandų parengti modeliai dažnai bus neefektyvios struktūs, neefektyvūs tolesniam naudojimui statybos ir eksploatacijos etapuose. InnoBIM kartu su partnerių komanda nagrinėja ir formuoja BIM modelių sukūrimo ir informacijos valdymo gerosios praktikos sprendimus;

Teikiame 3D BIM modelio analizės, atitikimo konkretiems užsakovo reikalavimams, atitikimo gerosios praktikos ir optimizavimo galimybių paslaugas. Padedame statybos įmonėms modelį panaudoti statybų veiklose;

Teikiame 3D BIM modelio analizės, atitikimo konkretiems užsakovo reikalavimams, atitikimo gerosios praktikos ir optimizavimo galimybių paslaugas.

Konsultuojame kaip rengti “Taip pastatyta” BIM modelį;

Padedame užsakovams, konsultuojame kaip suformuoti reikalavimus BIM modeliui eksploatacijos etapui, kaip panaudoti BIM modelį eksploatacijos metu. Nagrinėjame įvairių pastatų eksploatacijos IRT technologijų ir BIM modelių struktūros suderinimo (integracijos) galimus sprendimus.

Statybininkams padedame parengti racionalų BIM modelį eksploatacijos etapui.

Nagrinėjame projektavimo, statybos ir eksploatacijos įmonių BIM veiklų statybos projektuose efektyvumo lygį.

Atliekame įmonių BIM procesų efektyvumo analizę, rengiame BIM diegimo planus ir padedame šiuos planus įgyendinti.

Nagrinėjame konkrečius BIM projektus ir gerąją Lietuvos ir pasaulinę praktiką. Analizuojame rengiant BIM modelius identifikuotų klaidų skaičius ir įtaką projektų vertei bei teikiame optimizavimo pasiūlymus;

Teikiame BIM konsultacijas;

Vykdome BIM mokymus.

Konsultacijų ir mokymų programas parengiame pagal kiekvieno užsakovo poreikius, specifiką, esamą pasirengimo lygį bei atsižvelgiant į turimas technologijas.

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) procesų pokyčių įmonėje bei projektuose planavimas (apima tikslų, rezultatų, kokybės, kompetencijų, IRT technologijų, infrastruktūros ir kitus pokyčius); Integruotos projekto komandos formavimas; Duomenų mainai; Modelių detalumo lygiai; Komunikacijos projektuose ir įmonėje pokyčių planavimas; BIM projektų planavimas; Architektūrinės, Konstrukcinės, Inžinierinių ir kitų projekto dalių 3D modeliavimo paslaugos (perkeliame Jūsų 2D projektus į 3D BIM modelius); 4D – laiko planavimas modelių pagrindu; 5D – biudžetų, sąmatų ir ekonominės dalies planavimas modelio pagrindu; Pagalba rengiant „Taip pastatyta“ modelius; Modelių rengimas ekploatacijos etapui; Konsultacijos; Mokymai ir švietimas; Moksliniai tyrimai; Kitos su BIM susiję paslaugos.