Kas yra BIM?

Šaltinis: VšĮ „Skaitmeninė statyba“ „Skaitmeninės statybos Lietuvoje gairės 2014-2020 m.“ (www.skaitmeninestatyba.lt)

BIM arba statinio informacinis modeliavimas yra procesas, kurio metu kuriamas informacinis statinio modelis, apjungiantis visas statinio projektines dalis ir jo gyvavimo ciklus, nuo projekto iki pat nugriovimo.

Building (statinys arba pastatas) – trimačiu modeliu pagrįstas projektas, kuriame atsižvelgiama į visą pastato gyvavimo ciklą (projektavimas, statyba, eksploatacija, rekonstrukcija);
Information (informacija) – modelyje sukaupta visa informacija apie pastatą per visą jo gyvavimo ciklą;
Modeling (modeliavimas) – pastato ir su jo realizavimu bei eksploatavimu susijusių procesų modeliavimas, naudojant integruotus instrumentus.

BIM modelis

BIM modelis – tai virtualus objekto modelis, sukomponuotas iš atskirų informacinių elementų: geometriniai objektų parametrai (dydžiai, tūris ir t.t.); iš kokių medžiagų pagaminti– objektų fizikiniai parametrai (masė, medžiaga, fizikinės konstantos ir t.t.); kokioms funkcijoms skirti – techniniai ir technologiniai objektų parametrai; kokios eksploatacinės charakteristikos – suteikti (priskirti) objektų parametrai (vardas, skerspjūvis, ženklinimas, standartai ir t.t.) ir pan.

Visa ši informacija sukuria intelektualius pastato elementus, kurie gali atsiliepti į užklausas ir pateikti turimą informaciją norima forma – grafine ar skaitine.

BIM 3D – Statinio modeliavimas;
BIM 4D – Projektavimas, 3D + laikas;
BIM 5D –Projektavimas ir 4D + pinigai;
ND –Statinio valdymas, priežiūra, logistika, energinis efektyvumas, gyvavimo ciklo analizė ir galimos kitos modelio dimensijos.