Užsakovui ir Vystytojui

Kas yra Skaitmeninė statyba ir BIM? Kokia nauda?

Skaitmeninė statyba – tai jungtinė Lietuvos verslo, mokslo ir vyriausybės iniciatyva, kurios pastangomis Lietuvoje bus plėtojama ir į atitinkamus tarptautinius tinklus integruojama vieninga skaitmeninių statybos modelių kūrimo infrastruktūra, siekiant, kad visa statybos projektuose naudojama informacija visame statinio gyvavimo cikle, nuo idėjos iki nugriovimo, būtų kuriama sistemingai, nedubliuojant veiklų, kiekviename statybos etape tik ją papildant ar keičiant centralizuotoje duomenų bazėje, turinčioje ryšių su įvairiomis su statybos objektu susijusiomis duomenų bazėmis.

BIM (Building Information Modelling (Model, Management)) – statinio informacinis modeliavimas yra procesas, kurio metu kuriamas informacinis statinio modelis, apjungiantis visas statinio projektines dalis ir jo gyvavimo ciklus, nuo projekto iki pat nugriovimo.

BIM sprendimai: 3D – Statinio modeliavimas; 4D – Projektavimas, 3D + laikas; 5D –Projektavimas ir 4D + pinigai; ND –Statinio valdymas, priežiūra, logistika, energinis efektyvumas, gyvavimo ciklo analizė ir galimos kitos modelio dimensijos.

Šaltinis: www.skaitmeninestatyba.lt “Skaitmeninės statybos Lietuvoje gairės 2014-2020”

Nauda: tikslumas, patikimesnis investicijų planavimas, net apie 30 proc. mažesnė statybos projekto gyvavimo cikle kaina, mažesnis projekto pakeitimų skaičius, geresnė kokybė, daugiau laiku įgyvendintų projektų, mažesnės pirkimų išlaidas, inovacijos, didesnis konkurencingumas, greitesnis sprendimų priėmimas ir kita.

Pasaulinė praktika. Apklausos rezultatai: 

1. The Business Value of BIM for Owners (McGraw Hill Construction 2014):  http://i2sl.org/elibrary/documents/Business_Value_of_BIM_for_Owners_SMR_(2014).pdf

Ko ir kaip reikalauti iš projektuotojų ir statybininkų kad gaučiau BIM?

1. Racionaliai suformuoti projektavimo užduotį, šalia projektui keliamų tikslų, įtraukti konkrečius BIM reikalavimus. Į reikalavimus įtraukti statinio gyvavimo ciklo vertinimą pvz. 15, 20 ar daugiau metų eksploatacijos laikotarpį (garantinis laikotarpis apima 5 metus ir 10 paslėptiems darbams);

2. Tarp konkrečių BIM reikalavimų, įvardinti: BIM modeliui keliamus tikslus, reikalavimus simuliacijoms, nustatyti reikalavimus kuriamų modelių detalumo ir informacijos lygiams, modelio perdavimui, komunikacijai, komandiniam darbui su užsakovu ir kitus;

3. Pirkimams taikyti ekonominio naudingumo modelį: Pvz. BIM skirti nuo 10 iki 20 balų;

4. Įvertinti kad būtų skirtas BIM koordinatorius tiek projektavimo tiek statybos etapams (būtina praktinė patirtis ir mokymai);

5. Suformuoti reikalavimą projektuotojui sukurti integruotą projekto komandą;

6. Ne rečiau kaip kas 2 savaites organizuoti susitikimus su projektuotojais, statybininkais ir užsakovo komanda;

7. Aktyviai dalyvauti projektavimo ir statybos procesuose;

8. Į užsakovo komandą įtraukti BIM koordinatorių (vidinis ar išorinis samdomas resursas)

Kaip efektyviai planuoti ir valdyti investicijas į statybos sprojektus?

1. Nuo pirmų žingsnių koncepcijos ir projektavimo etapuose pradėti taikyti BIM reikalavimus. BIM suteikia galimybę, kiekviename projektavimo, statybos ir eksplotacijos etape išnagrinėti ir sukurti tik tai kas reikalinga kiekviename etape ir būtų efektyviai panaudojama sekančiuose etapuose;

2. Todėl kiekviename etape svarbu suformuoti racionalius BIM reikalavimus.  Palikti dideli neapibrėžtumai (abstraktūs reikalavimai- pvz. sukurti BIM modelį) ar suformuoti per dideli reikalavimai (BIM visi galimi simuliacijų reikalavimai, didžiausias modelio detalumo lygis visiems elementams (LOD 400-500) ir t.t.) gali esmingai padidinti projektavimo paslaugų kainą, sukelti problemų priimant rezultatus, sukelti problemų dėl rinkos dalyvių skirtingo BIM esmės suvokimo ir galimybių įgyvendinti įsipareigojimus.

Ar mums BIM kainuos daugiau ?

NE.

BIM pastato gyvavimo cikle suteikia galimybę parengti efektyvų projektą, maksimaliai įvertinant užsakovo poreikius, technologines galimybes, tvarumo kriterijus, energinio efektyvumo lygį, ekonominį naudingumą ir kitas su investicijų bei eksplotacinių išlaidų minimizavimu susijusias galimybes.

Pastaba: Projektavimo etape BIM gali kainuoti daugiau nei esama praktika (2-3 % nuo statybos etapo esamos praktika yra neracionali kaina, žalinga viso statybos proceso tolesniems etapams). 

Tačiau statybos ir eksploatacijos etape vertinant pastato gyvavimo ciklą galimi ženklus investicijų ir išlaidų optimizavimas;