Paslaugos

Statybos proceso žingsniai:

  • Užduoties formavimas ir investicijų planavimas;
  • Projektavimas;
  • Statyba (4D; 5D; Pirkimai; Logistika; Resursų apskaita; Dokumentų valdymas; Kokybės vadybos sistema; BIM “TAIP PASTATYTA”);
  • Eksploatacija;
  • Gamyba;
  • Energinis efektyvumas;
  • Tvarumas;
  • Simuliacijos.

Paslaugų katalogas:

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) procesų pokyčių įmonėje bei projektuose planavimas (apima tikslų, rezultatų, kokybės, kompetencijų, IRT technologijų, infrastruktūros ir kitus pokyčius); Integruotos projekto komandos formavimas; Duomenų mainai; Modelių detalumo lygiai; Komunikacijos projektuose ir įmonėje pokyčių planavimas; BIM projektų planavimas; Architektūrinės, Konstrukcinės, Inžinierinių ir kitų projekto dalių 3D modeliavimo paslaugos (perkeliame Jūsų 2D projektus į 3D BIM modelius); 4D – laiko planavimas modelių pagrindu; 5D – biudžetų, sąmatų ir ekonominės dalies planavimas modelio pagrindu; Pagalba rengiant „Taip pastatyta“ modelius; Modelių rengimas ekploatacijos etapui; Konsultacijos; Mokymai ir švietimas; Moksliniai tyrimai; Kitos su BIM susiję paslaugos.