Kas yra BIM?

Šaltinis: VšĮ „Skaitmeninė statyba“ „Skaitmeninės statybos Lietuvoje gairės 2014-2020 m.“ (www.skaitmeninestatyba.lt)

BIM arba statinio informacinis modeliavimas yra procesas, kurio metu kuriamas informacinis statinio modelis, apjungiantis visas statinio projektines dalis ir jo gyvavimo ciklus, nuo projekto iki pat nugriovimo.

  • Building (statinys arba pastatas) – trimačiu modeliu pagrįstas projektas, kuriame atsižvelgiama į visą pastato gyvavimo ciklą (projektavimas, statyba, eksploatacija, rekonstrukcija);
  • Information (informacija) – modelyje sukaupta visa informacija apie pastatą per visą jo gyvavimo ciklą;
  • Modeling (modeliavimas) – pastato ir su jo realizavimu bei eksploatavimu susijusių procesų modeliavimas, naudojant integruotus instrumentus.

BIM modelis

BIM modelis – tai virtualus objekto modelis, sukomponuotas iš atskirų informacinių elementų: geometriniai objektų parametrai (dydžiai, tūris ir t.t.); iš kokių medžiagų pagaminti– objektų fizikiniai parametrai (masė, medžiaga, fizikinės konstantos ir t.t.); kokioms funkcijoms skirti – techniniai ir technologiniai objektų parametrai; kokios eksploatacinės charakteristikos – suteikti (priskirti) objektų parametrai (vardas, skerspjūvis, ženklinimas, standartai ir t.t.) ir pan.

Visa ši informacija sukuria intelektualius pastato elementus, kurie gali atsiliepti į užklausas ir pateikti turimą informaciją norima forma - grafine ar skaitine.

BIM 3D– Statinio modeliavimas;
BIM 4D – Projektavimas, 3D + laikas;
BIM 5D –Projektavimas ir 4D + pinigai;
ND –Statinio valdymas, priežiūra, logistika, energinis efektyvumas, gyvavimo ciklo analizė ir galimos kitos modelio dimensijo
s.